top of page

Our Firm

Audit Advisory Tax

“Онч Компани” нь 2004 оны 1 дүгээр сард улс оронд өндөр мэдлэг, чадвар, туршлагатай мэргэжлийн аудиторууд сургаж бэлтгэх зорилгоор “Онч Аудит” ХХК нэртэйгээр үүсэн байгуулагдсан. Үүсгэн байгуулагч бөгөөд Ерөнхий захирал Д. Ончинсүрэн “Онч Аудит” компанийг үүсгэн байгуулах үед Монгол, ОХУ-д гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд аудит хийх талаар ихээхэн туршлагатай болсон байсан. Тус компани нь анх аудитын үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн тэр цагаас хойш харилцагчиддаа татвар, бүртгэлийн зөвлөгөө үзүүлэх зэргээр өөрийн үйл ажиллагааг амжилттай өргөжүүлж ирлээ.

 

“Онч Аудит” нь 2012 онд “Делойтт” компанийн сүлжээнд нэгдсэн ба тус компани макро эдийн засгийн бизнес, зах зээлийн бэрхшээлийн улмаас монголын зах зээлээс гарах шийдвэр гаргах хүртэлх 10 жилийн хугацаанд “Делойтт” компанийн салбарын үүргийг гүйцэтгэж ажилласан. “Онч Аудит” компани нь 2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр “Онч Компани” болж өөрчлөгдсөн ба тэр цагаас хойш тухайн үеийн удирдлага, хамт олон өндөр үүрэг, хариуцлагатай байж, зах зээлд харилцагчиддаа үйлчилгээ үзүүлж ирлээ.

Компанийн танилцуулга

Удирдлагын баг

nuurdendevsambuu.a32bbebc.jpg

ДЭНДЭВСАМБУУГИЙН ОНЧИНСҮРЭН

Ерөнхий захирал
odendevsambuu@onch.mn

nuurshagdarsuren.4fc09bc8.jpg

ШАГДАРСҮРЭНГИЙН НОРЖИНБАТ

Партнер
Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ

nshagdarsuren@onch.mn

nuurbatsukh.c7a159c1.jpg

БАТСҮХИЙН АНХТАЙВАН

Партнер
Аудит & Зөвлөх үйлчилгээ

abatsukh@onch.mn

nuurbayannemeh.d9019299.jpg

БАЯННЭМЭХИЙН
ЦЭРЭННАДМИД

Захирал
Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ

tbayannemekh@onch.mn

nuurjavhlant.de7a2ba2.jpg

ЖАВХЛАНТЫН
ТҮВШИН

Захирал
Татварын зөвлөх үйлчилгээ
tjavkhlant@onch.mn

bottom of page