top of page

Онч академийн тэтгэлэгт хөтөлбөр

Ажлын гараагаа амжилттай эхлүүлэхэд бэлтгэх хөтөлбөр

Онч академийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь шинэхэн төгсөгчид болон төгсөх курсын оюутнууд та бүхэнд туршлагатай менежментийн зөвлөхүүдийн сургалт, заавар, зааварчилгааны дор ажлын гараагаа амжилттай эхлэх, шинэ ажлаа эхлэхэд бэлэн байх практик ур чадвар эзэмших, ажил олгогчийн хүлээлтийг ойлгох, түүнд бэлэн байхад бэлтгэх зорилготой богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалтын хөтөлбөр юм

post 3.png

Generation 3.0 of Onch & Company has begun.

Our professional, ethical, and skilled team will continue to run our campaign under the national brand name “Onch & Company” from February 2022, and will continue its audit, management and tax advisory services, training, and research. 

Doing business in Ulaanbaatar.jpg
bottom of page